Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla skelbia atranką teatro dalyko mokytojo  pareigoms užimti:

·           Pareigybės dydis-0,60 etato.

·           Kvalifikaciniai reikalavimai: meno (teatro) pedagogikos arba humanitarinių mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija.

·      Specialieji reikalavimai - gebėti naudotis IKT ugdymo procese.

Darbo sutarties rūšis - terminuota .

·       Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

-          prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

-          asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

-          išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

-          gyvenimo aprašymą;

-          gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

 Dokumentus pristatyti iki _2023-09-28_____________ el. paštu sekretorius@klovamuz.lt

Atranka (pokalbis) vyks 2023-09-29   Jums paskirtu laiku.____

Telefonas pasiteirauti: (8 682) 51755;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

 

 


 

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla skelbia atranką darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pareigoms užimti:

·           Pareigybės dydis-0,50 etato.

·           Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, pažymėjimas dirbti darbuotojų darbų saugos ir sveikatos specialistu.

·      Specialieji reikalavimai - gebėti naudotis IT darbo procese, išmanyti LR įstatymus.

Darbo sutarties rūšis - terminuota .

·       Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

-          asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

-          išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

-          gyvenimo aprašymą;

-          gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

 Dokumentus pristatyti iki _2023-09-04_______________ el. paštu sekretorius@klovamuz.lt.

Atranka (pokalbis) vyks 2023-09-05  Vadovo paskirtu laiku.___________

Telefonas pasiteirauti: (8 682) 51755;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

 


 

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla skelbia atranką fortepijono dalyko mokytojo  pareigoms užimti:

·           Pareigybės dydis-1,00 etato.

·           Kvalifikaciniai reikalavimai: muzikos pedagogo kvalifikacija, aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.

·      Specialieji reikalavimai - gebėti naudotis IKT ugdymo procese.

Darbo sutarties rūšis - neterminuota .

·       Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

-          prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

-          asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

-          išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

-          gyvenimo aprašymą;

-          gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

 Dokumentus pristatyti iki _2023-08-29______________ el. paštu sekretorius@klovamuz.lt

Atranka (pokalbis) vyks 2023-08-30   Jums paskirtu laiku.___________

Telefonas pasiteirauti: (8 682) 51755;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

 

 

 

 


 

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla skelbia atranką koncertmeisterio pareigoms užimti:

·           Pareigybės dydis-1,00 etato.

·           Kvalifikaciniai reikalavimai: muzikos pedagogo kvalifikacija, aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.

·      Specialieji reikalavimai - gebėti naudotis IKT ugdymo procese.

Darbo sutarties rūšis - neterminuota .

·       Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

-          prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

-          asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

-          išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

-          gyvenimo aprašymą;

-          gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

 Dokumentus pristatyti iki _2023-08-29_______________ el. paštu sekretorius@klovamuz.lt

Atranka (pokalbis) vyks 2023-08-30   Jums paskirtu laiku.

Telefonas pasiteirauti: (8 682) 51755;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

 

 

 

 

 


  

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla skelbia atranką:

 mušamųjų instrumentų mokytojo pareigoms užimti. Pareigybės dydis -  0,75.

·           Pareigybės dydis-0,75 etato.

·           Kvalifikaciniai reikalavimai: muzikos pedagogo kvalifikacija, aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.

·      Specialieji reikalavimai - gebėti naudotis IKT ugdymo procese.

Darbo sutarties rūšis - neterminuota .

·       Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

-          prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

-          asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

-          išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

-          gyvenimo aprašymą;

-          gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

 Dokumentus pristatyti iki _2023-08-25_______________ el. paštu sekretorius@klovamuz.lt.

Atranka (pokalbis) vyks 2023-08-28   11 val.___________

Telefonas pasiteirauti: (8 682) 51755;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

 

 

 

 


 Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla skelbia atranką muzikos mokytojo-choro dirigento pareigoms užimti:

·           Pareigybės dydis-0,50 etato.

·           Kvalifikaciniai reikalavimai: muzikos pedagogo kvalifikacija, aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.

·      Specialieji reikalavimai - gebėti naudotis IKT ugdymo procese.

Darbo sutarties rūšis - neterminuota .

·       Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

-          prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

-          asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

-          išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

-          gyvenimo aprašymą;

-          gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

 Dokumentus pristatyti iki _2023-08-25___el. paštu sekretorius@klovamuz.lt.

Atranka (pokalbis) vyks     2023-08-28   11 val._

Telefonas pasiteirauti: (8 682) 51755;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

 

 

  

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME