Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos rekvizitai

Įstaigos kodas 190194470

Adresas: V. Burbos g. 9, 89218 Mažeikiai

El. paštas sekretorius@klovamuz.lt 

Svetainė www.klovamuz.lt 

Tel. (8 443) 98 570

a. s. LT 334010040700030164  AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

 

Direktorė Vaida Mikalauskienė

El. paštas direktorius@klovamuz.lt     

Tel.: 8 682 51 755; (8 443) 98 572

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Vitolda Jasaitė

El. paštas pavaduotojaugdymui@klovamuz.lt

Tel.: (8 443) 20086; 8 612 60 375

 

Ūkvedė Juzefa Bukauskienė

El. paštas pavaduotojasukiui@klovamuz.lt

Tel.: (8 443) 98 571; 8 612 72 847

 

Sekretorė Sigita Vitkauskienė

El. paštas sekretorius@klovamuz.lt

Tel. (8 443) 98 570

 

Vyr. buhalterė Rasa Šeputienė

Tel. (8 443) 98 571; 8 687 33 557

 

Bibliotekininkė Jolanta Čepauskienė

El. paštas biblioteka@klovamuz.lt   

 

Svetainės administratoriaus el. paštas: sekretorius@klovamuz.lt     

               

Budėtojas, tel. (8 443) 98 573  

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME