Fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė – Lolita Saparienė

Tautinių bei styginių instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkė – Vilma Rakauskaitė

Pučimųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkas – Regvaldas Šmigelskis

Teatrinio meno dalyko metodinės grupės pirmininkė – Airida Lementauskienė

Dainavimo ir teorijos  dalykų metodinės grupės pirmininkė – Sonata Lingytė

Sedos skyriaus metodinės grupės pirmininkas – Kęstutis Dvaržeckis

Židikų skyriaus metodinės grupės pirmininkė – Jurgita Kungienė

Auksūdžio skyriaus metodinės grupės pirmininkė – Andrius Dobrovolskis

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME