Svetainės medis
 
Priėmimas į lasvas darbo vietas

KONTAKTAI

GALERIJA

2015-2016 m.m. mokyklos veikla

koncertas V. Klovos 90-osioms gimimo metinėms paminėti 2016-01-31

Koncertas "Jaunystės" mokykloje 2016-01-29

Koncertas "Žiemos pasaka" miesto visuomenei Kultūros centre

Adventinė popietė Židikų skyriuje

Sedos skyriaus mokinių Kalėdinis koncertas

Visuotinis tėvų susirinkimas - teatralizuotas koncertas

Smuiko dalyko mokinių Adventinis koncertas

Fortepijono dalyko mokinių Kalėdinis koncertas

Kalėdinis koncertas Dautarų dvare

Mūsų akordeonininkų muzikinė dovana rajono svečiams savivaldybėje

Chorinio dainavimo dalyko mokinių koncertas „Žiemos vakaras“

Gitaros dalyko Adventinis koncertas

Mušamųjų instrumentų klasės Kalėdinis koncertas

Akordeono dalyko Kalėdinis koncertas

Koncertas J.S Bacho gimimo metinėms paminėti

Colių teatro spektaklis "Pelenė". Režisierė Airida Lementauskienė

IV-asis Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų konkursas

Pučiamųjų orkestras "Mažeikių dūdoriai" Mažeikių kultūros centre

Koncertas Klaipėdos St.Šimkaus konservatorijos mokytojų metodinę dieną

Klaipėdos St.Šimkaus konservatorijos mokytojų kvalifikacinė diena mokykloje

Mūsų mokiniai XII tradiciniame "Mažųjų talentų šou 2015" kultūros centre

Mūsų mokiniai "Pavasario" pagrindinėje mokykloje

Akordeono tarptautinis konkursas Kaune „Sonorum 2015"

Jonas Vozbutas Tarptautiniame konkurse "Daugpilis 2015"

Visuotinis tėvų susitinkimas - koncertas

Mokytojų edukacinė išvyka į Telšius

Koncertas svečiams iš Vokietijos

2015-2016 mokslo metų atidarymo šventinis koncertas

Sedos pučiamųjų orkestro "Griaustinis" vasaros koncertai

Pučiamųjų orkestro „Dūdoriai" koncertinė išvyka į festivalį Italijoje

Orkestras "Griaustinis" XIV-ajame respublikiniame festivalyje Plungėje

Sedos pučiamųjų orkestras "Griaustinis" Mažeikių šventėje

Sedos pučiamųjų orkestras "Griaustinis"festivalyje "Benai, plaukiam į Nidą"

JAZZibb „Workshope" (pasidalinimas patirtimi) Ibenbiurene Vokietijoje

XXIV laida Sedos skyriuje... Išleistuvių akimirkos

Koncertas Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje. 2015 05 15

Koncertas Sedos vaikų darželyje. 2015 05 12

V Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas MES LIETUVOS VAIKAI

I-asis Tarptautinis konkursas Alcobaca 2015 Portugalijoje

Neformaliojo švietimo pažymėjimų įteikimo šventė mokyklos baigimo proga

Suaugusiųjų grupės ugdytinių koncertas

Konkursas ,,Skambioji daina'' Plungėje. 2015 04 15

Klaipėdos pučiamųjų kvinteto „Brass“ koncertas. Vadovas A.Bružas.

Mažųjų talentų šou-2015

V-asis akordeonų muzikos festivalis TUTTI - 2015

Jubiliejinis mokyklos 60-mečio koncertas

XIII Tarptautinis akordeonininkų konkursas

Keturiasdešimtasis Klaipėdos muzikos pavasaris. 2015 04 01

Muzikos mokyklos kolektyvų koncertas Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje

Tarptautinės teatro dienos paminėjimo spektaklis

II -asis muzikos ir meno mokyklų skyrių festivalis

Konkursas "Muzika sujungia mus" Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje

Edukacinis koncertas miesto ugdymo įstaigų mokiniams

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo koncertas Gabijos gimnazijoje

V-asis lietuviškos fortepijoninės muzikos konkursas

A.Bražinsko ir A.Vasiliausko fortepijoninės kūrybos koncertas

Mokyklos atlikėjai profesorės Veronikos Vitaitės autoriniame koncerte

Klaipėdos St.Šimkaus konservatorijos mokytojų kvalifikacinė diena mokykloje

Visuotinis tėvų susirinkimas - koncertas

Lietuvos nepriklausomybės dienos koncertas

Tarptautinis akordeonistų konkursas “Viena 2015”

Mūsų mokiniai skaitovų konkurse Jonavoje

Koncertas "88 Klasikos garsai"

Mušamųjų instrumentų dalyko mokiniai festivalyje "Ritmas Kitaip'15"

Antro instrumento mokinių koncertas "Žiemos vakaro garsai"

Laisvės gynėjų dienos – Sausio 13-osios koncertas

Suaugusiųjų bei tęstinio ugdymo grupių koncertas

Mūsų mokiniai VŠĮ Mažeikių ligoninės bendruomenės koncerte Renavo dvare

Vaikų teatro "NAMINUKAS" spektaklis "ŽAISLŲ KELIONĖ"

Chorinio dainavimo skyriaus mokinių koncertas „Žiemos vakaras"

Mokytojos V. Mikalauskienės akordeonistų duetas "Lietuvos talentuose"

Profesinės linkmės modulio mokinių koncertas Vilniuje

Tarptautinė tolerancijos diena mūsų mokykloje

Šiauliečių mušamųjų grupės „Ritmas kitaip“ koncertas

Profesorės Linos Naikelienės kanklių meistriškumo pamokos

Kanklių muzikos rečitalis

Koncertas - projektas "Muzikiniai rudenys"

INTERACT organizuotas labdaros renginys

Visuotinis tėvų susirinkimas – koncertas

Indonezijos menų, amatų ir kalbos studijų progr. „Dharmasiswa" pristatymas

Mokytojos V.Mikalauskienės laureatų koncertas

Projektinis renginys "Šventinė dvaro muzika" Dautarų dvare

Tarptautinės mokytojų dienos koncertas kultūros centre

Mūsų stygininkai IX-ajame Tarptautiniame M.Oginskio festivalyje Plungėje

XXIV Tarptautinis Akordeonų konkursas Citta di Lanciano (Italija)

Mokyklos kolektyvų dalyvavimas Lietuvos policijos paminėjimo šventėje KC

2014-2015 mokslo metų atidarymo šventinis koncertas

Pažymėjimų įteikimo šventė mokyklos baigimo proga - 2014 05 23

SKYRIAI

Antro instrumento dalykas

Laižuvos skyrius

Sedos skyrius

2015-2016 m.m. skyriaus veikla

2014-2015 m.m. skyriaus veikla

Židikų skyrius

2015-2016 m.m. skyriaus veikla

Teorijos ir chorinio dainavimo dalykai

Teorijos ir chorinio dainavimo dalykų veiklos apžvalga

2015-2016 m.m. foto albumas

2013-2015 m. foto albumas

Teatrinio meno dalykas

Teatrinio meno dalyko veiklos apžvalga

2015-2016 m.m. foto kronika

2013-2015 m. foto kronika

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykai

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų veiklos apžvalga

2015-2016 m.m. foto albumas

2014-2015 m. foto albumas

Styginių instrumentų dalykai

2015-2016 m.m. foto kronika

Styginių instrumentų dalykų veiklos apžvalga

2014-2015 m.m. foto kronika

Akordeono ir tautinių instrumentų dalykai

2015-2016 m.m. foto kronika

Mokytojų akordeonininkų kvintetas

Akordeono ir tautinių instrumentų dalykų veiklos apžvalga

Mokytojos ekspertės Vaidos Mikalauskienės klasė

Akordeono tarptautinis konkursas Kaune „Sonorum 2015“

ASCOLTATE 2015

Jonas Vozbutas Tarptautiniame konkurse

XXIV Tarptautinis Akordeonų konkursas Citta di Lanciano (Italija)

XXI Tarptautinis AKORDEONO FESTIVALIS Seminaras praktikumas Palanga 2015

I-asis Tarptautinis konkursas Alcobaca 2015 Portugalijoje

XIII Tarptautinis akordeonininkų konkursas Daugpilyje (Latvija)

Tarptautinis Akordeonų Konkursas „VIENA 2015

Kanklininkių ansambliai

Kamerinis ansamblis

Akordeonininkų ansamblis

2013-2015 m. foto kronika

Žurnalas "Akordeonija"

Fortepijono dalykas

2015-2016 m.m. foto kronika

2012-2015 m. foto kronika

ISTORIJA

Neformaliojo vaikų švietimo prog

2% parama

Konkursai

2015 m. V-asis festivalis-konkursas.

2014 m. B.Dvariono Nacionalinio pianistų ir stygininkų konkurso II TURAS.

TV konkurso "Dainų dainelė" zoninio etapo foto albumas

TV konkurso "Dainų dainelė" III etapas

2014 m. TV konkurso "Dainų dainelė" II etapas

Dokumentai. Finansinės ataskaitos.

Vidaus darbo ir tvarkos taisyklės

2016 m. Finansinės ataskaitos

2015 m. Finansinės ataskaitos

2014 m. Finansinės ataskaitos

2013 m. Finansinės ataskaitos

2012 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Tėvų komitetas

Mokytojų taryba

Direkcinė metodinė taryba

Mokyklos savivalda

Pareiginiai nuostatai

Kolektyvinė sutartis

Mokyklos nuostatai

Tvarkos, taisyklės

2019 m. Finansinės ataskaitos

2018 m. Finansinės ataskaitos

Strateginis planas 2018-2022 m.

2017 m. Finansinės ataskaitos

Pamokų tvarkaraščiai

Mokyklos veiklos programa

Mokyklos 2018-2019 mokslo metų veiklos programa

Projektai

Erasmus+

Šiaulių filharm. kamerinio ork. ir mūsų mokyklos pr.

Mokyklos ir Sedos skyriaus koncertas "Šventinė dvaro muzika"

Koncertas, skirtas Tarpt. Mokytojų ir Policijos dienai paminėti. 2014 m.

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pastato modernizavimas

Projektų metodo taikymas NU 2012 m. Projektas PRELUDIA. 2012 m.

Pasiekimai

Antro instrumento dalykas

Laižuvos skyrius

Židikų skyrius

Sedos skyrius

Teatrinio meno dalykas

Teorijos ir chorinio dainavimo dalykai

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykai

Fortepijono dalykas

Akordeono ir tautinių instrumentų dalykai

Mokytojos ekspertės Vaidos Mikalauskienės klasė

Mokytojos metodininkės Dainoros Petrikienės klasė

Styginių instrumentų dalykas

Renginiai

2016 - 2017 m. m. Renginiai

Kalediniai koncertai

Židikų skyriaus kalėdinis koncertas

Sedos skyriaus mokinių kalėdinis koncertas

Svečių koncertai

2015 - 2016 m.m. Renginiai

Metodiniai renginiai

Mokytojų edukacinės išvykos

Mokytojų edukacinė išvyka į Telšius

Bendruomenės koncertai

Koncertas "Žiemos pasaka" miesto visuomenei Kultūros centre

Visuotinis tėvų susirinkimas - teatralizuotas koncertas

Kalėdinis koncertas Dautarų dvare

Koncertas J.S Bacho gimimo metinėms paminėti

Koncertas Klaipėdos St.Šimkaus konservatorijos mokytojų metodinę dieną

Visuotinis tėvų susirinkimas-koncertas

Koncertas svečiams iš Vokietijos

2015-2016 mokslo metų atidarymo šventinis koncertas

2014 - 2015 m.m. Konkursai.

V-asis akordeonų muzikos festivalis TUTTI - 2015.

V-asis lietuviškos fortepijoninės muzikos konkursas

2014 - 2015 m.m. Metodiniai renginiai.

JAZZibb „Workshope“ (pasidalinimas patirtimi) Ibenbiurene Vokietijoje

Klaipėdos St.Šimkaus konservatorijos mokytojų kvalifikacinė diena mokykloje

Prof. Linos Naikelienės kanklių meistriškumo pamokos

2014 - 2015 m.m. Bendruomenės kultūrinės išvykos.

2014 - 2015 m.m. Svečių koncertai.

Klaipėdos pučiamųjų kvinteto „Brass“ koncertas. Vadovas A.Bružas.

A.Bražinsko ir A.Vasiliausko fortepijoninės kūrybos koncertas

Mūsų mokyklos buvusių mokinių koncertas

Koncertas "88 Klasikos garsai"

Šiauliečių mušamųjų grupės „Ritmas kitaip“ koncertas

Kanklių muzikos rečitalis

Indonezijos menų, amatų ir kalbos studijų progr. „Dharmasiswa" pristatymas

2014 - 2015 m.m. Bendruomenės koncertai.

Neformaliojo švietimo pažymėjimų įteikimo šventė mokyklos baigimo proga

Suaugusiųjų grupės ugdytinių koncertas - vakaronė

Jubiliejinis mokyklos 60-mečio koncertas

Muzikos mokyklos kolektyvų koncertas Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje

Edukacinis koncertas miesto ugdymo įstaigų mokiniams

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo koncertas Gabijos gimnazijoje

Lietuvos nepriklausomybės dienos koncertas

Laisvės gynėjų dienos – Sausio 13-osios koncertas

Mūsų mokiniai VŠĮ Mažeikių ligoninės bendruomenės koncerte Renavo dvare

Profesinės linkmės modulio mokinių koncertas Vilniuje

Visuotinis tėvų susirinkimas – koncertas

Mokslo metų atidarymo šventinis koncertas

2013 - 2014 m.m. Seminarai.

2013 - 2014 m.m. Konkursai.

2012 - 2013 m.m. Seminarai, konkursai.

2017 - 2018 m. m. Renginiai

Kalėdiniai koncertai

Akordeono ir sintezatoriaus dalykų mokinių Kalėdinis koncertas

Ankstyvojo ugdymo vaikučių grupės Kalėdinė pamokėlė (mokytoja Ramunė)

Ankstyvojo ugdymo vaikučių grupės Kalėdinė pamokėlė (mokytoja Sonata)

Fortepijono dalyko mokytojos Audronės Breitmozerienės mokinių koncertas

Džiazinio dainavimo ir mušamųjų instrumentų dalykų mokinių koncertas

Fleitos dalyko mokinių koncertas M. Račkausko gimnazijoje

Gitaros dalyko mokinių koncertas

Suaugusiųjų mokinių grupės koncertas

Sedos skyriaus mokinių koncertas

Auksūdžio skyriaus mokinių koncertas

Kiti renginiai

Žiemos vakaro garsai

Alisa stebuklu šalyje 2018-02-07

Kviečiu į pasimatymą 2018-02-13

Pianisto S. Šiaučiulio seminaras 2018-02-22

G. Dalinkevičius ir S. Bušma

Solfedžio konkursas 2018-03-05

Akordeonistų metodinė diena 2018-03-08

Pučiamųjų instrumentų dalyko metodinė diena

Kūrybinis pusvalandukas

Jono Šopos koncertas-rečitalis

D. Skaringienės metodinė diena

Sausio 13-tąjai paminėti skirtas koncertas mokykloje

Tobulėkime - paklausykime - prisiminkime

2013 - 2014 m.m. Svečių koncertai.

Mūsų buvusių mokinių koncertas

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos studentų koncertas

Kuldigos (Latvijos Respublika) ir mūsų muz. m-klų saksofonininkų koncertas

Vilniaus "Stalo teatro" trupės spektaklis

2013 - 2014 m.m. Bendruomenės koncertai.

Baigiančiųjų mokinių koncertas

Suaugusiųjų grupės ugdytinių koncertas- vakaronė

Gatvės muzikos diena

K.Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti skirtas renginys „Laiko ratas"

Motinos dienos koncertas

Edukacinis koncertas lopšelyje/darželyje „Pasaka"

Edukacinis koncertas Senamiesčio pagr., Vyturio prad. mokyklų ugdytiniams

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo koncertas Sedos skyriuje

Koncertas lopšelio-darželio "Saulutė" vaikams bei jų tėveliams

Koncertas lopšelyje-darželyje "Berželis"

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo koncertas

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Auksodėje

Mokslo metų atidarymo šventinis koncertas

Mokytojų dienos renginys

Bendradarbiavimas

Mokyklos bendruomenė

Naujienos

Ugdymo planas

Priėmimas į įstaigą.

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME