Skelbimas apie laisvą (nuo 2017-03-01) mokytojo pareigybę


1. Mokyklos pavadinimas - Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla
2. Pareigybių pavadinimas: teatrinio meno dalyko mokytoja(s) (vaidyba, scenos kalba ir judesys, vaidinimų kūrimas), darbo krūvis (nuo 20 kont. sav. val.);
3. Darbo sutarties rūšis: Terminuota darbo sutartis
4. Kvalifikaciniai reikalavimai: Pedagogo kvalifikacija, aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas bei pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymas. Privalumas - gebėjimas naudotis IKT, pedagoginio darbo patirtis muzikos mokykloje.
5. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
5.1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
5.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
5.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, Gyvenimo aprašymą;
5.4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5.5. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
5.6. Pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas
6. Dokumentus pristatyti iki 2018 m. vasario 9 d. adresu Vl. Burbos g. 9, Mažeikiai;
7. Telefonas pasiteirauti: +370 443 98571;
8. Elektroninio pašto adresas: sekretorius@klovamuz.lt
9. Atranka (pokalbis) vyks 2018 m. vasario 14 d. 10.00 val.
Pretendentai dokumentus, skelbime nurodytu adresu, pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME