Mokykla 2015 m. balandžio 24 d. pažymėjo savo kūrybinės veiklos 60-metį

 

admin/imgs/Mokyklos-pedagogai.jpg

   

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos bendruomenė

 

 

Administracija

Mikalauskienė Vaida   Mokyklos direktorė

Garalienė Vitolda     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Bukauskienė Juzefa     Ūkvedė

Šakinskienė Ramunė     Renginių organizatorė    

Šeputienė Rasa     Vyr. buhalterė    

Čijunskienė Zofija     Bibliotekos vedėja     

Roličienė Jurgita     Sekretorė     

 

Ankstyvasis ir priešmokyklinis muzikinis ugdymas

 

Draudikienė Julė       Mokytoja metodininė

Šakinskienė Ramunė      Vyr. mokytoja

Lingytė Sonata         Mokytoja metodininkė

Fortepijono dalyko metodinė grupė

  

Grušaitė Inga - metodinės grupės pirmininkė       Mokytoja metodininkė, metodininkė koncertmeisterė

Breitmozerienė Audronė    Mokytoja metodininkė, koncertmeisterė

Pocienė Danutė       Mokytoja metodininkė

Denisenko Liudmila       Mokytoja metodininkė

Antanavičienė Vilija - II instrumento metodinės grupės pirmininkė      Vyr. mokytoja, metodininkė koncertmeisterė

Liutkienė Dalia       Vyr. mokytoja, metodininkė koncertmeisterė

Saparienė Lolita       Vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė

Radvilienė Irina       Vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė

Kaveckienė Nina       Vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė

Petrikienė Andžela       Vyr. mokytoja

Povilavičiūtė Irma       Vyr. koncertmeisterė

 

Tautinių bei styginių instrumentų dalykų metodinė grupė

 

Rakauskaitė Vilma - metodinės grupės pirmininkė Mokytoja

Dobravolskiene Jolanta Mokytoja metodininkė

Jokopienė Indrė Vyr. Mokytoja

Daugintienė Kristina       Mokytoja metodininkė

Pypkinas Gintaras        Mokytojas

 

 Teorijos ir chorinio dainavimo dalykų metodinė grupė

 

Sonata Lingytė - metodinės grupės pirmininė       Mokytoja metodininkė

Draudikienė Julė       Mokytoja metodininkė

Olberkienė Dalia    Mokytoja metodininkė

Šakinskienė Ramunė       Vyr. mokytoja

Talalt-Kelpšienė Eridana     Mokytoja

 

 Akordeono ir sintezatoriaus dalykų metodinė grupė

 

Mikalauskas Rimantas - metodinės grupės pirmininkas       Mokytojas metodininkas

Petrikienė Dainora       Mokytoja metodininkė

Kulbickas Virginijus       Mokytojas

 

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų metodinė grupė

 

Dvaržeckienė Inga      Vyr. mokytoja

Alčauskis Vidmantas - metodinės grupės pirminikas Pučiamųjų orkestro mokytojas metodininkas,  klarneto vyr. mokytojas

Antanavičius Vilius       Mokytojas metodininkas

Jestromskis Augustas       Mokytojas metodininkas

Petrikas Sigitas     Mokytojas metodininkas

Jonušė  Ingrida    Mokytoja

Margalikas Raimundas Mokytojas

Šmigelskis Regvaldas Vyr. mokytojas

 

 Teatrinio meno dalyko metodinė grupė

 

Skaringienė Daiva - metodinės grupės pirmininkė       Mokytoja metodininkė

Katilienė Marija       Mokytoja metodininkė

Lementauskienė Airida       Mokytoja metodininkė

Šopienė Ingrida       Vyr. mokytoja

Žitkauskienė Jurgita       Vyr. mokytoja

 

Sedos skyrius

 

Rupšienė Lina Vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė  

Dvaržeckis Kęstutis - skyriaus vedėjas  Pučiamųjų orkestro mokytojas metodininkas, mokytojas metodininkas

Rukienė Daina       Vyr. mokytoja

Juozapavičienė Jolanta      Mokytoja

Radzienė Asta               Koncertmeisterė

Varapnickas Saulius       Mokytojas

Griškėnas Gintautas       Mokytojas

Burbienė Natalija            Mokytoja 

Židikų skyrius

 

Jedinkienė Edita - skyriaus vedėja  Vyr. mokytoja 

Dobrovolskis Andrius       Vyr. mokytojas

Rankauskas Romantas       Mokytojas

Čiapiene Ilona    Vyr. mokytoja

 

Auksūdžio skyrius

 

Kungienė Jurgita       Vyr. mokytoja

Mišeikienė Justina Vyr. mokytoja

Dobrovolskis Andrius - skyriaus vedėjas Vyr. mokytojas

 

                                        Administracija (sąrašas aukščiau) ir aptarnaujantis personalas

 

admin/imgs/IMG_6735.jpg
 
 

Aptarnaujantis personalas:

 

1. Kasperaitis Pranas - instrumentų derintojas

2. Daubarienė Ramutė - kiemsargė

3. Darginavičius Mindaugas - sargas

4. Sirutis Tomas - sargas

5. Ramonas Antanas - sargas

6. Garalienė Aldona - rūbininkė

7. Butavičiūtė Vilija - valytoja

8. Šličienė Juzefa - valytoja

9. Vizgaudienė Raimonda - valytoja

10. Žiulpa Antanas - pagalbinis darbininkas

11. Dobrovolskienė Kristina - Židikų skyriaus valytoja

12. Kareivienė Jolanta - Sedos skyriaus valytoja

 

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME