PROGRAMA

2014 01 24

11.00 val. - ATIDARYMAS

MAŽEIKIŲ RAJONAS

PERTRAUKA

12.45 val. - RIETAVO RAJONAS

13.15 val. - TELŠIŲ RAJONAS

14.15- 15.00 val. - PIETŲ PERTRAUKA

15.00 val. - PLUNGĖS RAJONAS

16.30 val. - KONKURSO APTARIMAS. VISI KOLEKTYVŲ VADOVAI

____________ 

 

  

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVIAI

 

1. Mažeikių lopšelis-darželis ,,Berželis"

Emilija Rapalaitė (4 m.)                                 A kat.

1.Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Vaclovo Paketūro „Audėjėlė".

2.Muz.ir žodž. Renatos Ciūnienės ,,Katino diena".

3. Lietuvių liaudies lopšinė ,,A-a-a-a pupa".

Vadovė Genovaitė Butvydienė, koncertmeisterė Inga Grušaitė

2. Mažeikių lopšelis-darželis ,,Gintarėlis"     A kat.

Mergaičių tercetas: Augustė Daščioraitė,  Nelė Patricija Černiauskaitė, Viktorija Grosheva (5-6 m.)

1. Žemaičių krašto daina ,,Balondi burkoti".

2.Muz. ir žodž. Nijolės Kavaliauskaitės ,,Pievoj".

3. Muz.ir žodž.Reginos Bočkienės" Nuostabus orkestras".

Vadovė Roma Skirmontienė, Smuikas- Indrė Jokopienė

Gitara - Rokas Stonys

3. Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla

Rugilė Lieliungaitė  (7 m.)    B kat.

1. Žemaičių krašto daina ,,Mes gerė žemaite".

2. Muz. Raimundo Paulso ,,Lopšinė" iš k/f  ,,Ilga kelionė per kopas".

3. Muz. Algimanto Raudonikio, žodž. Martyno Vainilaičio

 ,,Dega žiburį pelėda".

Vadovė Janina Grušienė

Koncertmeisterė Inga Grušaitė

4. Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla    B kat.

Mišrus ansamblis: Artūras Urbonas, Arnoldas Ramanauskis,

Julija-Urtė Kerdivar, Inesa Vaiskutė, Karolina Skurvydaitė

Žilvinas Babrauskas (9-10m.)           

1. Žemaičių krašto daina ,,Vuo kamė to bova".

2. Muz. Žyginto Anilionio, žodž. Janinos Pipirinės

 ,,Tu šalelėj mūsų".

3. Muz. ir žodž. Reginos Vindžigalskienės  ,,Juokų daina"

Vadovas Rolandas Daunys, koncertmeisterė Vilija Antanavičienė, kanklės - Jolanta Dobravolskienė

5. Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla

Izabelė Vasiliauskaitė (7 m.) B kat.

1.Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Bangos Balakauskienės ,,Lakštingalėlė".

2. Muz  Alyzo Žilio, žodž. Juozo Nekrošiaus  ,,Boružių švarkeliai".

3. Muz. Olego Bogdanovo, žodž. Antaninos Garmutės ,,Pelytė".

Vadovė Dalia Olberkienė

Koncertmeisterė Lolita Saparienė

6. Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla

Monika Šakytė (17 m.)            D kat.

1. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota

Aleksandro Kačanausko  ,, Aš nueisiu sau sodelin".

2 Muz. Piero Domenico Paradies ,,M'ha preso alla sua Ragna"

 ( ,,Atėjo klastinga meilė").

3. Muz. Mikalojaus Noviko, žodž. Vytauto Bložės ,,Pavasario mieste".

Vadovė Dalia Olberkienė, koncertmeisterė Irina Radvilienė

7. Mažeikių Merkelio Račkausko  gimnazija 3-4 g. kl.                 

Vaikinų kvartetas: Mindaugas Motuzas,  Julius Embrasas, Jokūbas Raudonius,  Šarūnas Petrikas (17-18 m.)    D kat.

1. Muz Rimvydo Racevičiaus,, žodž. Stasio Žlibino ,,Atsiliepk dainoj".

2.Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Zigmo Venckaus ,,Žirgelin sėdau".

3. Muz. Algimanto Raudonikio, žodž. Jono Lapašinsko ,,Tėvynė".

Vadovas Laimonas Terasius, koncertmeisterė Inga Grušaitė.

8. Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla

Rinalda Pocevičiūtė ( 18 m.)       D kat.

1.  Žemaičių krašto daina ,,Kuoks tėn lengvos puoilsielis".

2. Muz. ir žodž. Lauros Remeikienės ,,Tiek spalvų, tiek žiedų".

3. Daina iš atlikėjos Mellisa repertuaro ,,Mamai" (,, Elle").

Vadovė Eridana Tallat-Kelpšienė, Koncertmeisterė  Inga Grušaitė

smuiku pritaria Indrė Jokopienė, gitara- Rokas Stonys.

9. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija 2-4 kl.

Merginų vokalinis ansamblis ,,Incanto" (15-18 m.)  D kat.

Emilija Alčauskytė, Aurelija Butkutė,  Kristina Intaitė, 

Giedrė Pranauskytė, Viktorija Vasarytė, Viktorija Narbutaitė, Agnė Kriaučiūnaitė,  Silvija Pocevičiūtė,

Kamilė Eselinaitė, Goda Vasiliauskytė.

1. Muz.  Rasos Kauneckienės, žodž. Antano Strazdo ,,Pasterka".

2. ,, Lek gervė"  - Roberto Varno trijų žemaitiškų dainų išdaila.

3. Muz. Vytauto Kernagio, žodž. Marcelijaus Martinaičio ,,Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj".

Vadovė ir koncertmeisterė  Natalija Dapšienė

 

                                                                             RIETAVO RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVIAI

 

10. Rietavo lopšelis-darželis

Mantė Šimkutė                       A kat.

1. Muz. ir žodž. Reginos Bočkienės „Raganėlės pyragas"

2. Muz. ir žodž. Reginos Bočkienės „Lietutis"

3. Lietuvių liaudies daina „Oi tu pelėda"

Vadovė ir koncertmeisterė Raimonda Jasienė

11. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, 5 klasė

Klaudijus Šimkus                       C kat.

1.  Juozo Indros harmonizuota lietuvių liaudies daina „Aš bernužis".

2. Muz. Zitos Bružaitės, žodž. Vytauto Baltrėno „Vandenys pavasariniai".

3. Muz. Vilmos Švabauskienės, žodž. Zenės Sadauskaitės „Laiko neskaičiuoju".

Vadovė Rita Urniežienė

akompanuoja Gintarė Sabaliauskienė (fortepijonas)

Saulė Beinusauskaitė ir Audra Vizgirdaitė (mušamieji instrumentai)

12. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla 7 klasė

Eidvilė Kadytė                          D kat.

1. Gedimino Kalino harmonizuota lietuvių liaudies daina „Oi tu, ieva, ievuže".

2. Kristinos arija iš Endriu Loido Vėberio miuziklo „Operos fantomas".

3. Muz. Gedimino Purlio, žodž. Lauros Gedgaudaitės „Labas rytas, boružėle".

Vadovė Rita Urniežienė, akompanuoja Ieva Skergelzienė (fortepijonas), Eglė Bertauskaitė (smuikas).

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVIAI

 

13. Telšių r. savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks"                      B kat.

Duetas :  Aušrinė Beržytė,  Jokūbas Beržinis

1. Žemaičių krašto daina „Skrėda žvirblis par ulyčė".

2. Žemaičių krašto daina  „Susoka kokotės lėzda leipelie".

3. Žemaičių krašto daina „Vo kor to bova, vuožkieli mona".

Vadovė Rita Macijauskienė

Pritaria instrumentinė folkloro ansamblio „Čiučiuruks" grupė: Emilija Gailiūtė-kanklės, Urtė Videikaitė- smuikas, Gustavas Macys-būgnas, Edas Simanauskas -dumbrelis, Gvidas Macys-basedla.

14. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, 2-3 klasė

Vokalinis-instrumentinis ansamblis „Pupa":            B kat.

Matas Dargužis, Pijus Andrijauskas,

Augustė Mileikytė, Asta Pociūtė.

1. Žodž. Zitos Gaižauskaitės, muz. Aušros Niparavičienės,

daina „Ežiukas".

2. Žodž. Sigito Gedos, muz. Neringos Čereškevičienės,

daina „Pupa";

3. Žemaičių krašto daina „Augėn bobot žėla vožieli".

Vadovės Kristina Būtienė, Rima Bomblauskienė

Akompanuoja Asta Radzienė.

15. Telšių muzikos mokykla                  D kat.

Merginų vokalinis ansamblis: Monika Butaitė, Kornelija Rimgailaitė, Gabija Būtaitė, Kamilė Žutautaitė, Eglė

Stripeikaitė, Deimantė Eirošiutė, Eglė Barkevičiūtė, Edita Barkevičiūtė, Goda Kerpauskytė.

1. Žodž. Justino Marcinkevičiaus, muz. Balio Dvariono,

daina „Oi, užkilokit vartelius".

2. Žodž. Elenos Mezginaitės, muz. Aido Giniočio,

daina „Su žmonėm".

3. Žodž. ir muz. Lauros Remeikienės, daina „Paukštis ir žuvytė".

Vadovė Violeta Udelcovienė, koncertmeisterė Asta Radzienė

Smuikininkė- Rima Bombliauskienė, mušamieji-Jokūbas Maščinskas

16. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, I g. klasė

Gabrielė Petraitytė            D kat.

1.Lietuvių liaudies daina „Teka, teka".

2.Autorių Modesto Zulono ir Marijono Mikutavičiaus, daina „Atidaryk duris".

3. Autoriaus Kaney West, daina „Amerikos vaikinas".

Vadovė Elena Martinkienė

Akompanuoja Klaidas Kauneckas, mušamieji- Jokūbas Maščinskas.

17. Telšių Žemaitės gimnazija,  4 g. klasė

Monika Pleškytė                D kat.

1.Juozo Tallat-Kelpšos harmonizuota lietuvių liaudies

daina „Vienam darže".

2. Franco Šuberto daina „Palaima".

3.Andrew Lloyd Weber Kristinos arija „Svajok apie mane"

 iš miuziklo „Operos fantomas".

Vadovė Beata Smiltinikienė, akompanuoja Dalia Pleškienė

18. Telšių „Atžalyno" pagrindinė mokykla,  6 klasė

Dovydas Gintvainis                 C kat.

1. Žodž. Saulyno, muz. Mikalojaus Noviko, daina

„Vai žydi, žydi".

2. Žodž. Anzelmo Matučio, muz. Nijolės Sinkevičiūtės

 „Dvi šalnos".

3. Juozo Indros harmonizuota lietuvių liaudies daina

 „Aš bernužis".

Vadovas Gintaras Vaitkaitis,  akompanuoja Diana Liudvinskienė

19. Telšių vaikų muzikos mokykla

Pradinių klasių mergaičių vokalinis ansamblis:    B kat.                        

Brigita Jankauskaitė, Kornelija Dagytė, Alvida Rimkutė,

Ema Grubliauskytė, Gerda Marija Hirzel, Klaudija Hirzel,

Guoda Butkevičiūtė, Beatričė Jaugaitė, Martyna Pronckutė,

Kamelija Dambrauskaitė, Beatričė Valiukaitė.

1. Žemaičių krašto daina „Vai, kor tu buva?".

2. Lietuviškas tekstas Vytauto Kernagio,  daina „Aleliuja".

3. Žodž. Martyno Vainilaičio, muz. Violetos Udelcovienės, daina „O aš tau pasaką seku".

Vadovė Violeta Udelcovienė, Koncertmeisterė Jurgita Butkevičienė, kanklininkė- Emilija Gailiūtė, mušamieji Jokūbas Maščinskas, gitaristas Vytautas Steckis

 

                                                                             PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVIAI

20. Platelių meno mokykla

Rusnė Valančiutė                           A kat.

1. Muz. Vytauto Šeinausko, žodž. Zitos Gaižauskaitės

 „Laiškas saulutei".

2. Muz. ir žodž. Indros Mažeikaitės „Žiogas".

3. Lietuvių liaudies  daina „Katinėlis rainas".

Vadovė Sigita Kubiliūtė - Dimskienė,

Koncertmeisterė Eglė Valančienė

21. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla

Akvilė Skersonaitė                         B kat.

Lietuvių liaudies  daina, harm. Bangos Malakauskienės

 „Boba ožką išmaitino".

2. Muz. Gedimino Purlio, žodž. Liutauro Degėsio „Naktį

visai nebaisu".

3. Muz. Gintauto Abariaus, žodž. Stasio Žlibino „Jonvabalis".

Vadovė Irena Baranauskienė, koncertmeisterė  Ilmera Gečienė

22. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla

Rasa Gadliauskaitė                    B kat.

1. Žemaičių krašto daina „Kūma kaimyna".

2. Muz. Fausto Latėno, žodž. Jono Mačiukevičiaus „Vakaro daina".

3.Muz. Vytauto Šeinausko, žodž. Janinos Degutytės „Varvekliai".

Vadovė  Lina Lukošienė, koncertmeisteris   Mantas Liutika.

23. Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

Tomas Gailiūnas                      B kat.

1. Lietuvių liaudies  daina „Oi tu pelėda".

2. Muz. Gedimino Purlio, žodž. Anzelmo Matučio „Pianistas".

3. Muz. ir žodž. Indros Mažuikaitės „Žiogas".

Vadovė Rita Urniežienė, Koncertmeisterė Gintarė Sabaliauskienė

24. Plungės specialioji mokykla

Vilmantė Šikšniūtė                             C kat.

1. Lietuvių liaudies  daina „Ožauga girelė".

2. Muz. Indros Mažuikaitės, žodž. Viliaus Laužiko „Mažoji lopšinė".

3.Muz. ir žodž.  V. Adomaitienės

 „Ei, tu vėjau".

Vadovė ir koncertmeisterė Jurgita Arlauskienė

Fleita pritaria Akvilė Sabaliauskaitė

25. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla

Gabija Žvinklytė                                  C kat.

1.Juozo Tallat - Kelpšos išplėtota lietuvių liaudies daina

„Vienam darže".

2. Muz. Richard Rodgers, žodž. Oscar Hammerstein

„My favorite Things"

3. Muz. Frederiko Šopeno, žodž. S. Vitvickio „Rytmečio saulutė"

Vadovė Irena Baranauskienė, koncertmeisteris Mantas Liutikas.

26. Platelių meno mokykla                 C kat.

Vokalinis trio:  Silvija Jonušaitė, Gerda Šukytė

Iveta Vilkauskaitė, 

1.Muz. Mikalojaus Noviko žodž. Antano Saulyno„Gera".

2. Muz. Žyginto Anilionio, žodž. Antano Saulyno „Nakties muzika".

3. Lietuvių liaudies  daina, harmonizuota Juliaus Starkaus

 „Aš nueisiu".

Mokytoja Zita Vasauskienė, koncertmeisterė Aliona Alminienė

27. Plungės rajono Kulių vidurinė mokykla            C kat.

Vokalinis trio: Idzelytė Žydrūnė, Milda Pleškutė,

Gabrielė Simėnaitė

1.Muz. Heinzo Lemermano „Bongo bongo".

2.Muz. Indros Mažuikaitės, žodž. Ramutės Skučaitės „Muzika".

3. Žemaičių krašto daina  „Suodnė mergelė vakščiuoje".

Vadovė Giedrutė Idzelienė, koncertmeisterė  Vilma Jokubauskaitė

28. Plungės rajono savivaldybės kultūros centras   D kat.

Mišrus vokalinis ansamblis „Hello":

Karolina Šatkauskaitė, Karina Čiuželytė, Greta Drakšaitė,

Eglė Vaitkutė, Gintarė Armalytė, Kamilė Drakšaitė,

Andželika Jarašiūnaitė, Kornelija Skrinskytė, Raminta Stuopelytė, Liveta Kuzavaitė, Ema Jokubaitytė,

Vytautas Stonys.

1.Gedimino Kalino išplėtota lietuvių liaudies daina

 „Tylus vakars".

2.Muz. Zitos Bružaitės, žodž. Ramutės Skučaitės „Akis".

3.Muz. ir žodž. Peder Karlsson  „Pažadų kalėjimas".

Vadovė Rita Urniežienė, koncertmeisteris Mantas Liutikas

29. Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla    D kat.

Vokalinis vaikinų ansamblis: Martynas Petrutis, Mindaugas Mažeika, Gintautas Petrutis, Gintautas Pūžė,  Jonas Mockūnas, Gediminas Galdikas, Laurynas Petrauskas,

Vytenis Ylakis, Paulius Kačkauskas,  Paulius Jonauskas

1.Muz. ir žodž.  Roko  Radzevičiaus „Paskutinė kulka".

2.Lietuvių liaudies dain „Partizanų būrys".

3.„Husarų maršas" iš Imrės Kalmano operetės „Cirko princesė",

Vadovas Martynas Miliauskas, koncertmeisterė Raimonda  Kasparavičiutė, akompanuoja Raimundas Margalikas (akustinė gitara), Linas Ulkštinas (bosinė gitara), Artūras Dargužis (mušamieji instrumentai), Karolis Černauskas (smuikas).

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME