Direkcinė taryba
 
 
 
1. Direktorė Vaida Mikalauskienė.
2. Direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Trimailovienė.
3. Renginių organizatorė Jolanta Dobravolskienė.
4. Dalykų metodinių grupių pirmininkai:
                             Inga Grušaitė (fortepijono dalykas);
                             Indrė Jokopienė (styginių instrumentų dalykai);
                             Rimantas Mikalauskas (akordeono ir tautinių instrumentų dalykai);
                             Inga Dvaržeckienė (pučiamųjų ir mušamųjų dalykai);                            
                             Sonata Lingytė (teorijos ir chorinio dainavimo dalykai);
                             Daiva Skaringienė (teatrinio meno dalykas).
                           
KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME