2018 m. rugpjūčio 20 - rugsėjo 14 dienomis skelbiame papildomą naujų mokinių priėmimą.

Siūlome mokytis groti šiais muzikos instrumentais:
• Smuikas, fortepijonas, akordeonas, kanklės, gitara, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, dainavimas  (chorinis, solinis,), teatrinio meno dalykas - mokymosi trukmė 8 metai.
Kviečiame:
• Vaikus nuo 3 metų amžiaus į ankstyvojo ugdymo grupes;
• Vaikus nuo 7 metų amžiaus į pradinio ugdymo programas;
• Suaugusius mokytis pagal neformaliojo muzikinio meninio ugdymo programą;
• Jaunuolius mokytis pagal išplėstinio ir tęstinio muzikinio ugdymo programas.

Mokestis už mokslą:
• Vaikams ir jaunuoliams - 11,58 EUR per mėnesį;
• Suaugusiems- 14,48 EUR per mėnesį.
Informacija: tel. nr. 8 443 98571

_______________

 

TĖVŲ DĖMESIUI!

 

Tėvų mokesčio už mokslą pranešimas išrašomas kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį,

mokestį sumokėkite iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Pageidaujantys gali susimokėti mokestį už mokslą už kelis mėnesius ar pusmetį.
Mokslo metų pabaigoje mokestis bus išrašomas viename pranešime už balandžio ir gegužės mėnesius.

Mokestį už mokslą mokėkite:

AB „Swedbank", AB DNB bankas arba butų ūkyje.

 

SVARBU! nedarykite įmokų Lietuvos pašte ir medicinos banke, nes su jais sutartys nutrauktos.

Mokant internetu mokėjimo paskirties langelyje nepamirškite nurodyti asmens,

už kurį mokamas mokestis vardą ir pavardę.

 

Mokestis už mokslą:

Moksleiviams - 11,58 Eur. (puse kainos - 5,79 Eur.)

Skyriuose - 8,69 Eur. (puse kainos - 4,34 Eur.)

Suaugusiems - 14,48 Eur.

 


Tvirtinta mokečio už mokslą tvarka

Bankų sąskaitos mokesčio už mokslą pervedimui

Mokestis už mokslą euro valiuta nuo 2015-01-01 d.

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą

Prašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME